Kleurenbalk

Actueel

Politie en antidiscriminatievoorzieningen publiceren gezamenlijk discriminatiecijfers 2015 – Toename discriminatie meldingen moslims

Voor het eerst is op landelijk niveau een gezamenlijk jaarrapport over discriminatie verschenen waarin de registraties van politie en anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) en het College voor de Rechten van de Mens in samenhang worden gepresenteerd. Het aantal discriminatieregistraties bij politie en ADV’s laten een lichte daling zien ten opzichte van 2014. Ongeveer de helft van de discriminatieregistraties van politie, ADV’s en MiND/MDI gaat over de discriminatiegrond herkomst.

Lees hier meer

Maandag 21 maart internationale dag tegen racisme

Op maandag 21 maart werd in Nederland op diverse plekken stil gestaan bij racisme en discriminatie. Welke impact heeft dit op de maatschappij en wat kunnen we er tegen doen? De landelijke campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ werd letterlijk genomen in de gemeente Apeldoorn en Doetinchem.

Zie hier een impressie van de dag

En kijk hier ook eens naar onze filmpjes

 

In 2015 158 discriminatiemeldingen bij Art.1 Noord Oost Gelderland

In 2015 zijn er 158 discriminatie meldingen binnengekomen bij Art.1 NOG. Dit betreffen bijna allen reguliere meldingen van mensen die discriminatie hebben ervaren. Enkele meldingen betreffen landelijke discussies als zwarte piet of rondom de komst van een AZC. Dit zijn op het totaal een te verwaarlozen aantal. Dit in tegenstelling met 2014, waarbij de uitingen van dhr Wilders zorgden voor een grote toename van het aantal meldingen.

Nog altijd gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van ras (62). De ervaren discriminatie wordt het meest gemeld als het op het terrein arbeid is(50).

Lees hier ons jaarverslag 2015

Kerncijferrapport 2015 laat daling zien van meldingen

Het aantal klachten over discriminatie in Nederland nam vorig jaar fors af ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit Kerncijfers 2015, een in opdracht van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie gemaakt landelijk overzicht van discriminatieklachten. De gezamenlijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) registreerden in 2015 4.561 klachten.
Het aantal discriminatieklachten op grond van ras was in 2015 het hoogst. Ook zijn er, zoals ieder jaar, veel klachten ingediend over ervaren discriminatie vanwege andere gronden. Zo hadden in 2015 honderden meldingen betrekking op de discriminatiegronden leeftijd (564), godsdienst (399), handicap / chronische ziekte (393), geslacht (388), seksuele gerichtheid (202) en nationaliteit (162).

Lees hier  het hele rapport.

Landelijke campagne van start

voor social post alleen naam

Woensdag 2 september is de landelijke campagne ‘Zet een streep door Discriminatie’ van start gegaan. Om 16.30 lanceerde minister Plasterk aan de Hofvijver deze campagne.

Doe ook mee en download je eigen streep via toolkit.discriminatie.nl

 

 

 

 

 

_________________________________________________________