Kleurenbalk

Voorlichting, advies & training

Door voorlichting te geven op scholen, bij maatschappelijke organisaties en bedrijven probeert Art.1 Noord Oost Gelderland mensen bewust te maken van discriminatie, het (h)erkennen ervan en negatieve vooroordelen om te buigen in een positief gevoel. Opdat uitsluiting op de verkeerde gronden steeds minder vaak zal gebeuren.

Voorlichting  voor organisaties in de wijk
Deze voorlichting bestaat uit het bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid inzake discriminatie, wat kun je er aan doen, behandel je andere mensen met respect en hoe wordt discriminatie ervaren. Ook de wettelijke regels worden uitgelegd. Bij dit product staat advies en preventie centraal. Met als doel vroeg signalering te bewerkstelligen, waardoor het mogelijk is om escalatie in conflicten met een discriminatieaspect voor te zijn.

  1. Wanneer spreken we van discriminatie, hoe herken je het en hoe maak je het bespreekbaar?
  2. Wat kun je doen wanneer je met discriminatie te maken krijgt?
  3. Hoe kan een hulpverlener de discriminatiefactor naar boven krijgen tijdens intake gesprekken?

Trainingen buurtbemiddeling

Met enige regelmaat verzorgt Art.1 NO Gelderland trainingen voor organisaties Buurtbemiddeling.  Bij conflicten tussen buren kan discriminatie een rol spelen. Buurtbemiddelaars leren discriminatie herkennen en bespreekbaar maken.  De doorverwijzing naar Art.1 NO Gelderland werd besproken aan de hand van praktijkcasussen.

Themalezing
Een speciale themalezing kan worden verzorgd voor grote groepen. Daarnaast organiseert Art.1 Noord Oost Gelderland verschillende projecten die een specifiek onderdeel van de discriminatie behandelen, waarmee steeds andere groepen mensen worden benaderd.