Kleurenbalk
Op deze pagina zijn oordelen te vinden van zaken die Art.1 NOG bij het College voor de Rechten van de Mens heeft ingediend. 

Wittenborg University B.V. discrimineerde niet door de tijdelijke arbeidsovereenkomst van een zwangere werknemer niet te verlengen

Een vrouw werkte bij een hogeschool als Front Desk medewerker op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zij zegt dat haar contract niet werd verlengd nadat zij had aangegeven na haar bevallingsverlof drie in plaats van vier dagen te willen werken. Volgens de vrouw was haar eerder gevraagd of zij voltijds wilde gaan werken. Daaruit concludeert zij dat haar verzoek om minder te gaan werken in verband met de zorg voor haar kind voor de hogeschool kennelijk lastig was. De hogeschool zegt dat de zwangerschap van de vrouw geen rol speelde bij het besluit om haar contract niet te verlengen.

Oordeelnummer 2016-123

Trigion Beveiliging B.V. discrimineerde een man door hem af te wijzen na sollicitatie onder eigen Russische naam en uit te nodigen na sollicitatie onder Nederlandse naam

Een man solliciteerde drie keer bij Trigion Beveiliging naar de functie van winkelsurveillant. De eerste keer solliciteerde hij onder zijn eigen -Russisch klinkende- achternaam. De man werd afgewezen omdat hij geen rijbewijs had, maar werd geadviseerd nogmaals te solliciteren toen hij aangaf wel een rijbewijs te hebben. De man werd vervolgens afgewezen omdat andere kandidaten beter in het functieprofiel pasten. De vacature bleef echter openstaan, waarop de man besloot nog een keer te solliciteren, maar nu onder een Nederlands klinkende naam. Zijn brief en cv waren nagenoeg hetzelfde.

Art.1 NOG stond de sollicitant bij tijdens de hoor- wederhoorprocedure en bij de behandeling van de zitting bij het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeelnummer 2015-100

15-10-2015
Trigion Beveiliging BV heeft schriftelijk medegedeeld dat zij de sollicitatieprocedure gaan aanpassen waardoor mogelijke misverstanden met discriminatiegevoelens tot gevolg, voorkomen kunnen worden.

Daarnaast is er contact geweest tussen Trigion en melder, zij hebben een goed afrondend gesprek gevoerd.

 

CRM oordeelt verboden onderscheid op grond van godsdienst bij toewijzen stageplaats

Een vrouw draagt vanwege haar godsdienst een hoofddoek. In een kennismakingsgesprek voor een stageplaats bij een apotheek hoort zij dat ze volgens de huisregels geen hoofddoek mag dragen tijdens het werk, waardoor hij haar ook geen stageplaats kan aanbieden.

Door het dragen van een hoofddoek niet toe te staan worden vrouwen die daarmee uitdrukking geven aan hun islamitische geloof getroffen. De apotheek heeft daarom indirect onderscheid op grond van godsdienst gemaakt.

Art.1 NOG heeft de vrouw bijgestaan in de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeelnummer 2014-65

 

Oordeel CRM kerkeis voor functie combinatiefunctionaris

Een vrouw heeft bij Stichting Voor Christelijk Onderwijs gesolliciteerd naar de functie van combinatiefunctionaris bij een christelijke basisschool. De combinatiefunctionaris geeft gymles en organiseert naschoolse activiteiten die ook buiten school plaatsvinden. De vrouw wordt voor deze functie afgewezen omdat zij niet meelevend betrokken is bij een kerkelijke gemeente. Zij heeft zich tot Art.1 Noord Oost Gelderland gewend met de vraag of hier sprake is van discriminatie.

Het CRM heeft geoordeeld dat de Stichting Voor Christelijk Onderwijs geen onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst.

Voor het hele oordeel:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-36

CRM stelt verzoeker in het gelijk bij leeftijdsdiscriminatie Defensie

In 2012 heeft Art.1 NOG een melding binnengekregen van een ambtenaar van Defensie over leeftijdsdiscriminatie bij de voorgenomen reorganisatie. Uit het verhaal van de melder heeft Art.1 NOG besloten om deze zaak door te zetten naar het CRM.

Het CRM heeft op donderdag 14 maart de melder in het gelijk gesteld en geoordeeld dat Defensie op grond van leeftijd verboden onderscheid heeft gemaakt.

Daar de melder werd bijgestaan door een jurist vanuit de vakbond heeft Art.1 NOG vooral op de achtergrond advies en ondersteuning gegeven.

2012-0630 oordeel

Defensie heeft inmiddels gereageerd op het oordeel en aangegeven om de rechtspositie voor burgerambtenaren van Defensie aan te passen. Aan de melder is een functie toegewezen die vergelijkbaar is met zijn oude functie bij Defensie.

Art.1 NOG is blij met het oordeel en de aanpassingen die Defensie zal nemen naar aanleiding van dit oordeel.

—-

Art.1 NOG in het gelijk gesteld door College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Het CRM heeft geoordeeld dat USG People the Netherlands BV en Liander Infra Oost NV verboden onderscheid hebben gemaakt op grond van geslacht. De vrouw is bij Art.1 NOG gekomen met een vermoeden van discriminatie wegens haar zwangerschap en daarmee op  grond van haar geslacht. Art.1 NOG heeft als eerste stap hoor- wederhoor toegepast om een goed beeld te krijgen van de situatie. Naar aanleiding daarvan heeft Art.1 NOG de vrouw geadviseerd om een oordeel bij het CRM te vragen.  Op 17 december is dit oordeel gegeven. Via onderstaande links kunt u het gehele oordeel lezen:

http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2012-191

http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2012-190

In een reactie stelt Start People dat zij het onderwerp gelijke behandeling op de agenda zullen zetten en de instructies voor intercedenten tegen het licht worden gehouden op dit punt.