Kleurenbalk

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen vanwege kenmerken die er niet toe doen. In internationale, Europese en Nederlandse wetten is discriminatie opgenomen als strafbaar feit.

Gronden

Op basis van de wet zijn er 11 gronden waarop in Nederland niet gediscrimineerd mag worden:

Gevoel van discriminatie

Bij discriminatie gaat het niet om wetten. Discriminatie is een gevoel. Dit gevoel is belangrijk bij het bepalen van mogelijke stappen die u wilt zetten om discriminatie te bestrijden. Art.1 Noord Oost Gelderland kan daarbij helpen.

Sinds 2009 is iedere gemeente verplicht om mensen met een discriminatie-ervaring toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening waar het verhaal kan worden verteld en waar advies en ondersteuning kan worden gevraagd bij het verder oppakken van de discriminatiebestrijding. Door te melden wordt inzichtelijk wat er in onze samenleving gebeurt.