Kleurenbalk

Werkwijze klachtbehandeling

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek nemen we door wat er is gebeurd en of er sprake is van discriminatie. U krijgt vervolgens advies over de mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Ook bespreken we met u welke ondersteuning Art.1 Noord Oost Gelderland kan bieden.

Vervolgstappen

Welke stappen er genomen kunnen worden hangt af van waar de klacht over gaat, de wensen en verwachtingen van de melder en van de juridische mogelijkheden.

Dialoog

Art.1 Noord Oost Gelderland is voorstander van het dialoogmodel. Dit houdt in dat de persoon of organisatie die mogelijk gediscrimineerd heeft, ook de kans krijgt zijn/haar verhaal te vertellen. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, zijn andere stappen mogelijk. Bijvoorbeeld het inschakelen van een bemiddelaar, het starten van een klachtenprocedure, het doen van nader onderzoek, of het in gang zetten van een juridische procedure.

Het merendeel van de klachten die bij Art.1 Noord Oost Gelderland binnenkomen worden door bemiddeling en advisering opgepakt. Deze methode is vaak bevredigender, dan wanneer een zaak voor de rechter komt.

Aangifte

Wanneer u toch aangifte wilt doen bij de politie kan Art.1 begeleiding bieden. Hetzelfde geldt voor een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens of de Nationale Ombudsman. In al deze situaties biedt Art.1 Noord Oost Gelderland haar kennis en deskundigheid aan.