Kleurenbalk

Art.1

De afkorting Art.1 in onze naam verwijst naar het eerste artikel van de Nederlandse grondwet. Het zogenoemde non-discriminatie beginsel:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Veel antidiscriminatiebureaus gebruiken deze afkorting in hun naam. Daarnaast is Art.1 in Rotterdam het landelijke expertise centrum die zich inzet voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden (geslacht, ras, leeftijd, handicap etc.).

Meer informatie www.art1.nl

Art.1 is onder meer initiatiefnemer van de databank praktijkvoorbeelden

http://www.databank-antidiscriminatie.nl/nl

landelijk logo