Advies en voorlichting

Wat wij voor jou kunnen doen

Discriminatie in het licht zetten

Wij zien dat er steeds vaker oog en oor is voor het thema discriminatie. En dat wij als samenleving er ook steeds meer licht op laten schijnen, zodat het gezien kan worden. Denk maar aan de toeslagenaffaire, het confronterende rapport over institutioneel racisme bij Buitenlandse Zaken én de excuses van Minister-President Mark Rutte over het Slavernijverleden. Dit draagt allemaal bij aan meer bewustwording van de omvang en de complexiteit van discriminatie in Nederland. Het is tijd dat discriminatie in het licht blijft staan. Zodat wij als samenleving verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen dat iedereen in Nederland gelijkwaardig behandeld wordt.

Verder lezen  

Wat is discriminatie? 

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen.

Het woord discriminatie komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘het maken van onderscheid’. Het maken van verboden onderscheid kan ertoe leiden dat mensen worden achtergesteld. Vanwege hun etnische achtergrond, huidskleur, religie, politieke of andere mening, sekse, seksuele oriëntatie, leeftijd, handicap, chronische ziekte, of om een andere reden. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Discriminatie is in Nederland verboden. Dat staat onder meer in artikel 1 van de Grondwet. 

Niet elk onderscheid is discriminatie. In sommige situaties is het heel normaal om onderscheid te maken tussen mensen.

Iemand weigeren voor bijvoorbeeld de functie van receptionist omdat hij, zij of hen de Nederlandse taal niet beheerst, hoeft geen discriminatie te zijn. Wanneer is iets discriminatie? We snappen dat dat lastig kan zijn. Word je afgewezen voor een baan als vrachtwagenchauffeur omdat je geen rijbewijs hebt? Dan is dat geen discriminatie. Maar word je voor diezelfde baan afgewezen omdat je een vrouw, moslim of homo bent? Dan is er wél sprake van discriminatie. Discriminatie is niet het maken van onderscheid op zich, maar het maken van verboden onderscheid.

Bron: discriminatie.nl

Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt.

– Nelson Mandela

Wat wij doen in Noord Oost Gelderland

  • Voorlichting geven op scholen
  • Advies en ondersteuning bij vraagstukken m.b.t. discriminatie, diversiteit en inclusie
  • Gemeenten en netwerkpartners informeren en consulteren over signalen van discriminatie
  • Samenwerkingen aangaan ter bestrijding en voorkoming van discriminatie en racisme
  • Handvaten bieden om sensitiever te handelen binnen uw organisatie of bedrijf
  • Voorlichting en deskundigheidsbevordering geven
  • Dialoogsessies organiseren in samenwerking met lokale partners
  • Voorlichting geven om het inzicht in en de bewustwording over discriminatie te vergroten