Kleurenbalk

Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Daarom organiseren verschillende antidiscriminatiebureaus in Nederland de Week tegen Racisme. Dit jaar is het thema ‘Cultuur’. Van 21 tot en met 27 maart 2022 kun jij meepraten en je kennis verdiepen tijdens lezingen, workshops en theater.

Op maandag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme. Het bloedbad in het Zuid-Afrikaanse Sharpeville op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op anti-apartheidsdemonstranten, was voor de Verenigde Naties de aanleiding om sinds 1966 deze dag in het teken te stellen van de strijd tegen racisme.

Via deze link vind je het programma van de events die tijdens de Week tegen Racisme georganiseerd worden.

Monitor Discriminatie 2020 Oost Nederland

In deze monitor leest u hoe vaak discriminatie werd gemeld in 2020 en op welke manier inwoners van deze regio discriminatie hebben ervaren.

Hier vindt u de link: Monitor Discriminatie 2020 Oost-Nederland

Hier vindt u de link naar het rapport met de landelijke cijfers 2020.

Spreek je uit tegen racisme en discriminatie!

Het is vandaag 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Ook in Nederland krijgen mensen nog elke dag te maken met uitsluiting. Vanwege hun huidskleur, migratieachtergrond, geloof of leeftijd, maar ook omdat ze een beperking hebben, transgender of homo, lesbisch of bi zijn.

Het is belangrijk dat we ons uitspreken tegen racisme en discriminatie. Door voor elkaar op te komen in alledaagse situaties en door racisme en discriminatie te melden. Want op die manier kunnen we het aanpakken. Verschillende bekende én onbekende Nederlanders gaan je voor.
Spreek jij je ook uit tégen racisme en discriminatie en vóór gelijkheid?

Wil je meer weten over wat je kunt doen tegen racisme en discriminatie? En hoe wij je daarbij kunnen helpen? Ga naar www.discriminatie.nl.

21 maart, Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Discriminatie in Oost-Nederland

Het complete plaatje

Ook in 2020 wisten inwoners van Oost-Nederland ons te vinden op het moment dat zij met discriminatie in aanraking kwamen.

In totaal hebben de antidiscriminatievoorzieningen in Oost-Nederland in het afgelopen jaar 964 melding ontvangen. Hierbij gaat het om verschillende situaties, ervaringen en discriminatiegronden.

Benieuwd naar het complete plaatje? Bekijk de infographic.

10 december, lancering Mensenrechtenvlag. Doet u mee?

Op donderdag 10 december 2020, de Internationale Dag van de Mensenrechten, lanceren wij Art. 1 NOG, als lid van Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag. Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland. De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met deze vlag kan iedereen laten zien de universele mensenrechten te respecteren en te ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands initiatief. 

De Mensenrechtenvlag is een kleurig dundoek met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde, lucht en een plek onder de zon. Hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA. De ontwerper ging met dit idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. Dit combineerde hij met de kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. De vlag benadrukt niet onze verschillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons verbindt. 

Veel Nederlandse gemeenten, organisaties, ondernemingen en particulieren hangen op 10 december de vlag uit. Onze vraag aan u is of u ook mee wil doen aan de lancering op die datum. Dat kan eenvoudig: door de vlag te hijsen op een plek naar keuze. De vlaggen zijn te verkrijgen in de maten 225 x 150 cm. en 150 x 100 cm. Op de website www.mensenrechtenvlag.nl kunt u meer lezen over de achtergronden en de bestelmogelijkheden.

COLLECTIEF START ARTIKEL 12 PROCEDURE INZAKE CORONA-LIED RADIO 10

In februari van dit jaar zond Radio 10 een zogenaamd satirisch bedoeld lied uit met de tekst ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’. Tientallen meldingen en aangiftes volgden bij de politie evenals meer dan drieduizend klachten via het landelijk platform Discriminatie.nl (waar Art.1 NOG lid van is) Tegen het recente besluit van het Openbaar Ministerie om deze zaak te seponeren en niet tot vervolging over te gaan, is een artikel 12 procedure gestart om de zaak nogmaals te laten bestuderen.

Het initiatief daartoe komt van een gelegenheidscollectief dat bestaat uit Asian Raisins, Pan Asian Collective, OUT&ABROAD en de anti-discriminatievoorzieningen Discriminatie.nl, RADAR en Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en wordt bijgestaan door hoogleraar Tom Zwart van het Cross Cultural Human Rights Centre. 

“Het OM oordeelt dat de uitspraken niet onnodig grievend zouden zijn, maar de vele reacties en meldingen geven een ander beeld”, aldus woordvoerder Hui-Hui Pan van Pan Asian Collective. Wei Lun Lam van Asian Raisins vervolgt: “Veel wordt onder het mom van artistieke vrijheid geduld, terwijl een dergelijk lied symbool staat voor het alledaags racisme waar groepen in onze samenleving mee te maken hebben.” Volgens de initiatiefnemers reikt het beledigende karakter van het lied veel verder en zet het aan tot discriminatie, haat en zelfs fysiek geweld.

CAMPAGNE

Naast de artikel 12 procedure start het collectief een publiekscampagne ‘Het is maar een grapje’, maar #Iklachniet. Om bewustwording over anti-Aziatisch racisme en het voorkomen daarvan te vergroten. Verschillende illustratoren en makers staan stil bij racistische opmerkingen en gedragingen die veelal worden weggewuifd onder de noemer ‘het is maar een grapje’. Met prikkelende afbeeldingen en filmpjes. Stuk voor stuk vertellen ze een verhaal over de impact van dergelijke ‘grapjes’. Ze zijn bedoeld om gesprekken op gang te brengen.

https://drive.google.com/file/d/1MdE0fBvsCSKauQJVJ5j0BUU0HV_lPV6K/view Hetbegonmeteengrapje_full_printCMYK.jpg

Jaarverslag 2019 gepubliceerd

Hier kunt u het Jaarverslag 2019 downloaden

Monitor Discriminatie 2019 Oost Nederland

In deze monitor leest u hoe vaak discriminatie werd gemeld in 2019 en op welke manier inwoners van deze regio discriminatie hebben ervaren.

Hier vindt u de link: Monitor Discriminatie 2019 Oost-Nederland

Deltaplan tegen Discriminatie

Waarom is een deltaplan voor discriminatie hard nodig

De antidiscriminatievoorzieningen in Nederland roepen de Tweede Kamer en de regering op om een Deltaplan tegen Discriminatie op te stellen. Hier leggen we kort uit waarom we deze oproep hebben gedaan en wat we ermee willen bereiken.

Discriminatie en racisme komen ook in Nederland voor. Afgelopen jaar hebben we schokkende voorbeelden daarvan gezien. Denk aan racistische voorvallen op voetbalvelden; de Belastingdienst die burgers met een migratieachtergrond extra controleert en de bezorgdheid die klinkt uit de Black Lives Matter-protesten. Dat zijn alleen nog de grote voorbeelden die in het nieuws komen. Elke dag krijgen talloze Nederlanders te maken met discriminatie; uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders discriminatie ervaart.

Om discriminatie te bestrijden is het onvoldoende om hier en daar ‘een dijk op te hogen’. Er moet een alomvattend plan komen waarmee we zorgen dat eenieder op gelijkwaardige wijze kan deelnemen aan de samenleving. Daarom hebben de antidiscriminatievoorzieningen bij de overheid gepleit voor een Deltaplan tegen Discriminatie.

Vijf punten die niet in dit plan mogen ontbreken.

1. Regelmatig verschijnen er rapporten en publicaties over voorkomende discriminatie. Aard en omvang, specificaties naar gronden en terreinen, cijfers en individuele ervaringen: het wordt onderzocht en beschreven. Deze onderzoeken worden vaak op verzoek van de overheid uitgevoerd. Altijd bevatten ze ook aanbevelingen en adviezen.

Uiteraard zijn al die onderzoeken van belang en geven ze inzicht. Bijvoorbeeld in hoe heftig discriminatie ervaringen kunnen ingrijpen in de levens van mensen, hoe kwetsend het kan zijn, hoe moeilijk volledige participatie is. Maar het is nu tijd om de gegeven adviezen op te volgen en om aanbevelingen ter harte te nemen en daar invulling aan te geven. Die zijn immers op cijfers en ervaringen gebaseerd. De in onderzoeken opgenomen adviezen en aanbevelingen zijn de basis voor het Deltaplan: het kan dus snel gaan.

2.   De overheid heeft beleid om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie verboden is op verschillende gronden, op welke grond dan ook. Ook staat in artikel 1 dat iedereen die zich in Nederland bevindt, gelijk behandeld moet worden. De praktijk is echter anders; er is niet alleen alledaagse discriminatie, die je op straat, op je werk, rondom je huis of op school tegenkomt, maar er is ook institutionele discriminatie. Instanties die bijvoorbeeld mensen van kleur altijd anders behandelen. De voorbeelden die in het deltaplan genoemd worden gebeuren echt. Aangetoond is dat de Belastingdienst de ene groep anders behandelt dan de andere groep, terwijl daar geen enkele reden voor is. Aangetoond is dat de politie etnisch profileert en daarmee dus de ene groep met een andere blik bekijkt dan de andere groep. Dat gaat niet per ongeluk, dat is beleid waarover nagedacht is.

Hoe kan een overheid burgers en organisaties aanspreken als het zelf geen onberispelijke staat van dienst heeft? 

Voor huiselijk geweld bestaat een meldcode; voor discriminatie zou die er ook moeten zijn. En als je een meldcode gebruikt, zou dat niet tégen je gebruikt moeten worden. Je bent dan niet iemand die de vuile was buiten hangt, nee, je stelt een misstand aan de kaak. Als iedereen aan de bel kan trekken in het geval van gesignaleerde discriminatie, is het een gedeelde verantwoordelijkheid en voelen slachtoffers zich gesteund en gesterkt.

Sterker nog: voor sommige sectoren zou er een meldplicht moeten komen. Ambtenaren die bijvoorbeeld werken in het onderwijs of bij huisvesting en daar discriminatie signaleren, zouden verplicht moeten worden dat te melden. Doe je dat niet en laat je het gaan waardoor het voortduurt, dan kun je een sanctie tegemoet zien.

Een meldcode dan wel -plicht zal er veel eerder voor zorgen dat (veel)voorkomende discriminatie in een bepaalde sector inzichtelijk wordt dan wanneer een aantal individuen de eigen ervaring meldt.

3. ‘Discriminatie is strafbaar, dus als je aangifte doet, is het opgelost’. Die gedachte is onjuist. Zelfs politie en Openbaar Ministerie vinden het strafrecht in de meeste gevallen niet de beste weg om discriminatie aan te pakken, laat staan te voorkómen. Met preventie is er veel meer te bereiken: door de dialoog aan te gaan, een veilige omgeving op het werk of op school te creëren, zorgen voor bewustwording.

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen moet verruimd worden om gemeentes middelen en ruimte te bieden om antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen met voorlichting en preventie als speerpunten. Voorkomen is beter dan genezen, ook op lokaal niveau.

Gemeentes, die vaak handelingsverlegen zijn, kunnen hierbij een beroep doen op hun antidiscriminatievoorzieningen.  

4.  Algemene voorzieningen moeten voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk zijn. Voorzieningen zijn niet algemeen, als niet iedereen ervan kan profiteren. Regels of voorwaarden kunnen oneerlijk zijn of oneerlijk uitpakken en daarvan moet de overheid zich bewust zijn. Blijf alert en toets regels regelmatig. Vraag jezelf af of je echt, zowel direct als indirect, voor iedereen toegankelijk bent, of de kansen voor iedereen even groot zijn, zodat echt iedereen daarvan kan profiteren.

5. Onderwijs: er wordt ook nu weer, met de antiracisme protesten en Black Lives Matter beweging, veel geroepen dat het onderwijs een belangrijke rol heeft om kennis en inzicht te geven in de geschiedenis. Zo belangrijk, omdat de geschiedenis nog steeds veel invloed heeft op hedendaagse kwesties en problemen.

Maar wat vinden we dan belangrijk, wat willen we kinderen op school leren? Slavernijverleden, kolonialisme, vervolging van joden en van Roma en Sinti in WOII. Deze onderwerpen geven inzicht in wat er nu speelt aan discriminatie en racisme.

Aangezien we een leerplicht hebben, is het onderwijs op scholen de makkelijkste manier om grote groepen te bereiken en ze mee te geven wat we belangrijk vinden.

Tot slot
Artikel 1 van de Grondwet is er voor iedereen, het beschermt ieders belangen, ieders mensenrecht om gelijk behandeld te worden. Laten we solidair zijn met mensen die zich gediscrimineerd voelen en die de bescherming van artikel 1 nodig hebben, ook al doen ze om een andere reden dan jij zou doen, daar een beroep op.

Lees hier het volledige plan: Deltaplan tegen discriminatie

Coronacrisis leidt tot discriminatie 

De coronacrisis zorgt niet alleen voor meer saamhorigheid, het leidt ook tot discriminatie en uitsluiting van een brede groep Nederlanders. Dit blijkt uit een analyse van 139 meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen. Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, maakt zich zorgen. “Het is een mensenrecht om niet gediscrimineerd te worden, ook in tijden van crisis”, zegt voorzitter Frederique Janss.

In de meeste meldingen is de discriminatie gericht tegen mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk. Uitschelden op straat, niet geholpen worden in een winkel, racistische leuzen op de muren van een studentenflat, zijn enkele voorbeelden van meldingen, maar ook bedreigingen en fysiek geweld komen voor. De impact is groot. Verschillende melders hebben aangegeven zich niet meer veilig te voelen op straat.

Racistische incidenten beperken zich niet alleen tot mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk, ook mensen met Oost-Europese, Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben melding gedaan. Er zijn verschillende meldingen over het aanspreken en beboeten van mensen met een donkere huidskleur vanwege het samenscholingsverbod, terwijl dit niet gebeurde met een groep witte mensen. Een melder viel op dat in nieuwsberichten over corona veel migranten met een hoofddoek te zien zijn.

Maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen eveneens discriminatie in de hand werken. Mensen met een beperking hebben gemeld dat ze niet tot de supermarkt worden toegelaten omdat ze vanwege hun rolstoel of krukken het verplichte winkelwagentje niet kunnen gebruiken. Ook zijn meldingen ontvangen over winkels waar kinderen niet welkom zijn of waar je uitsluitend met pin kan betalen. 

Het publieke debat over het recht op zorg als de capaciteit van de ic’s onder druk komt te staan, was voor met name ouderen aanleiding om contact op te nemen met een antidiscriminatievoorziening. Uitspraken als “We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden” (Jort Kelder bij Omrop Fryslân) geven oudere melders het gevoel dat ze niet meer volledig meetellen. 

Wie wordt geconfronteerd met discriminatie als gevolg van de coronacrisis of elke andere reden, kan terecht bij een antidiscriminatievoorziening. Geef je melding door op: www.discriminatie.nl

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Frederique Janss van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, tel. 06 50 60 80 92.  De analyse ‘Corona en discriminatiemeldingen in Nederland’ vindt u hier:  https://discriminatie.nl/files/2020-05/corona-en-discriminatiemeldingen-052020.pdf

In de bijlagen onderaan dit document vindt u de cijfers per gemeente van zowel meldingen en aangifte bij de politie als van meldingen bij Art.1 NOG en de overige antidiscriminatievoorzieningen van Oost NL.

Landelijke cijfers 2019

In opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het vijfde jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. Dit rapport geeft inzicht in de discriminatie-incidenten en -meldingen die in Nederland in 2019 door een officiële instantie zijn geregistreerd. Meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), door de politie
geregistreerde discriminatie-incidenten, verzoeken om een oordeel, vragen en meldingen bij het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) en gegevens van het meldpunt internetdiscriminatie MiND worden naast elkaar gepresenteerd. Deze bieden gezamenlijk een inkijk in een deel van het brede fenomeen discriminatie in Nederland. Het rapport is te lezen op www.discriminatie.nl

Tevens kunt alle rapporten op eenheidsniveau bekijken op www.discriminatie.nl

Corona in Nederland: hoe staat het met mensenrechten?

Mensenrechten staan aan de basis van de maatregelen die getroffen zijn door de overheid om de coronacrisis aan te pakken. De overheid is namelijk verplicht om te zorgen voor een zo goed mogelijke gezondheid van iedereen en heeft hierdoor de mogelijkheden om vergaande maatregelen te nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te voorkomen, ook als dit betekent dat andere mensenrechten ingeperkt worden, zoals onze vrijheid en het recht om samen te komen.[1] De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet riep landen op 6 maart 2020 op om bij de ingezette maatregelen tegen het coronavirus ook te letten op mensenrechten en de mogelijke impact van maatregelen op het leven van mensen.[2] Dit betekent dat mensen in kwetsbare en verwaarloosde posities, zowel medisch als economisch, met de grootste zorg moeten worden beschermd. Hoe staat het met mensenrechten in Nederland en de bescherming van mensen in kwetsbare posities? Welke zorgen leven er?

Racisme ten aanzien van mensen met een Aziatisch uiterlijk

Sinds de uitbraak van het Coronavirus in China, zijn er in Nederland verschillende incidenten gemeld waarbij mensen met een Aziatisch uiterlijk zijn uitgescholden en racistisch bejegend. Ook deden 57 Chinees-Nederlandse organisaties aangifte tegen een discriminerend carnavalslied dat door een dj van Radio 10 was bedacht.[3]

Deuren gesloten voor nieuwe asielzoekers

Mensen die vluchten voor oorlog naar Nederland staan sinds vorige week voor een dichte deur. Het is juist belangrijk om tijdens een crisis oog te hebben voor mensen in kwetsbare situaties, zoals asielzoekers. VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Broekers-Knol op haar besluit te heroverwegen en passende opvang te bieden voor mensen die nergens anders heen kunnen.[4] Inmiddels is aangekondigd dat deze mensen noodonderdak krijgen, bijvoorbeeld in tenten. We hopen dat de situatie van deze mensen nauwlettend in de gaten wordt gehouden.  

#coronahulp

Veel ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid hebben door de crisis minder sociale contacten dan normaal en riskeren eenzaamheid of krijgen minder hulp. Niet alleen moeten familieleden en andere kennissen het contact zoveel mogelijk beperken, ook zijn er allerlei activiteiten voor deze groepen afgelast. Vanuit allerlei hoeken bieden mensen hulp aan deze mensen via onder andere de hashtag #coronahulp.

Dak- en thuislozen

Thuisblijven is geen optie wanneer je geen thuis hebt. Valente, de Branchevereniging voor Participatie, Begeleiding en Veilige Opvang, neemt samen met gemeenten verschillende maatregelen om dak- en thuislozen zoveel mogelijk te beschermen tegen het virus. Zo wordt het aantal bedden in de nachtopvang verkleind en worden hotelkamers ingezet als opvanglocaties.[5]

Voedselbanken

Voedselbanken in Nederland dreigen te sluiten vanwege de uitval van vrijwilligers en de beperkte toestroom van voedsel door het hamstergedrag in supermarkten. Dat terwijl de voedselbanken verwachten dat hun klantenbestand snel zal gaan groeien aankomende tijd. Voedselbanken zijn daarom in gesprek met de regering om voedsel voor mensen in nood op een andere manier te organiseren, bijvoorbeeld via voedselbonnen die in supermarkten in te leveren zijn.[6]

Oproep tot coulante houding ten aanzien van schulden

Veel mensen in een kwetsbare positie, onder wie mensen met een beperking, zijn afhankelijk van (niet-formele) hulp bij het organiseren van hun financiën. Omdat veel afspraken voor hen niet door kunnen gaan vanwege de beperking van sociaal contact, roept de Landelijke Armoedecoalitie, een netwerk van landelijke partijen om armoede en schulden aan te pakken, het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en zorgverzekeraars op om een coulante houding aan te nemen ten aanzien van mensen met schulden.[7] Het drinkwaterbedrijf Dunea stelt het goede voorbeeld door voorlopig geen huishoudens af te sluiten van water. Normaliter worden er zo’n zestig huishoudens per week afgesloten.[8]

Flexwerkers
Flexwerkers zijn mensen met tijdelijke contracten, een nulurencontract of mensen die werken via een uitzendbureau. Bijna de helft van alle flexwerkers is tussen de 15 en 25 jaar oud. Veel van hen hebben een laag of middelbaar onderwijsniveau en/of is bezig een diploma te behalen. Het gaat dus bijvoorbeeld om studenten die een bijbaantje hebben om zo hun studiekosten te kunnen betalen of in hun levensonderhoud kunnen voorzien.[9] Deze groepen worden extra hard getroffen door deze crisis, want voor flexwerkers houdt in slechtere tijden vaak direct het werk op. Het is goed om te horen dat de noodmaatregelen die het kabinet op 17 maart aankondigde ook gelden voor flexwerkers en dat ook zij worden gecompenseerd wanneer nodig. [10]  

Doventolk bij persconferenties

De overheid moet ervoor zorgen dat alle relevante informatie iedereen bereikt, ook mensen met een auditieve beperking. Helaas waren de eerste conferenties van het kabinet zonder een gebarentolk, maar we zijn blij om te zien dat sinds vorige week donderdag er wel een bij aanwezig was.[11]

Transgender personen

Transgender personen zijn ten opzichte van cisgender personen vaker alleenstaand, wonen vaker in een eenpersoonshuishouden en ervaren vaker eenzaamheid of hebben last van depressies. Zij hebben hierdoor een kleiner netwerk en minder mensen om hen heen die hen kunnen steunen in tijden van ziekte of bij psychische spanning. [12] Bovendien heerst er een stigma over transgender personen, waardoor hulp van een buur niet altijd vanzelfsprekend is. Tijdens een crisis zoals deze, is het belangrijk oog te houden voor deze groep in de samenleving. In Amsterdam is reeds een solidariteitsnetwerk opgezet voor en door queer mensen.[13]

Transgender personen in transitie zijn bovendien afhankelijk van medische zorg. We hopen dat de zorg ook tijdens deze crisis goed gewaarborgd blijft en dat verzette afspraken voor ingrepen snel kunnen worden ingehaald, zodat de wachtlijst niet nog langer wordt. 

Kinderen en jongeren met autisme

Voor veel kinderen zorgen de veranderingen en de onrust van de coronacrisis tot spanningen. Kinderen en jongeren met autisme zijn hier extra gevoelig voor. Gedragsdeskundige Janette Zomer, werkzaam bij Autismehuis, heeft twee aanpakken uitgewerkt om kinderen met autisme rust en duidelijkheid te geven.[14]

Spanningen thuis en onveilige thuissituaties

Doordat veel mensen noodgedwongen thuis op elkaars lip zitten, neemt ook de kans op ruzie en huiselijk geweld toe. Huiselijk geweld treft vaker vrouwen dan mannen en ook voor kinderen kunnen er onveilige thuissituaties ontstaan. Tegelijkertijd zijn allerlei verschillende hulporganisaties beperkt inzetbaar vanwege het besmettingsgevaar. Hulporganisaties proberen zoveel mogelijk telefonisch contact te onderhouden met gezinnen waar spanningen spelen. Sterk Huis in Goirle is een chatfunctie gaan aanbieden, waar iedereen terecht kan voor hulp.[15]

Scholen sluiten: treft dit vrouwen?

Sinds de scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn, is voor veel heteroseksuele stellen die de opvang voor hun kinderen niet op een andere manier kunnen organiseren, de vraag wie de zorg en het onderwijs thuis op zich neemt. De VN-commissaris waarschuwde landen dat dit waarschijnlijk vrouwen onevenredig treft. Ook in Nederland kan hier sprake van zijn. Veel vrouwen werken namelijk in deeltijdbanen en hun inkomen is vaak lager dan dat van mannen, mogelijk is de keuze dan snel gemaakt. Aan de andere kant zijn veel vrouwen werkzaam in het onderwijs en de zorg, ‘essentiële beroepen’[16] en komt de zorg dus mogelijk juist op de vaders aan. We zijn benieuwd naar hoe deze maatregel uitpakt.

Schooladvies

De eindtoets voor groep 8 van de basisschool wordt dit jaar niet afgenomen. Het schooladvies dat de scholieren eerder dit jaar van hun leraren kregen, bepaalt nu naar welke middelbare school de leerlingen gaan.[17] Dit brengt echter het risico met zich mee dat kinderen worden onder- en overgeadviseerd. Uit onderzoek blijkt dat er vaak verschillen zijn tussen het schooladvies en het toetsadvies, wat mogelijk veroorzaakt wordt door impliciete vooroordelen van leerkrachten. Leerkrachten kunnen systematisch lagere verwachtingen hebben van kinderen met een lagere sociaaleconomische achtergrond, of van jongens tegenover meisjes. Zij zijn zich hier veelal niet bewust van.[18]


[1] https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/coronavirus-en-mensenrechten-enkele-vragen-en-antwoorden

[2]https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25668&LangID=E

[3] https://nos.nl/artikel/2322431-chinese-gemeenschap-doet-aangifte-wegens-discriminerend-en-haatzaaiend-lied.html

[4] https://www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/geen-opvang-meer-voor-nieuwe-asielzoekers

[5] Valente (2020), Update: Coronavirus in MO, VO en BW, Valente, 16 March 2020, available at https://www.valente.nl/nieuws/update-coronavirus-in-mo-vo-en-bw/

[6] Vissers, P. (2020), Voedselbanken vragen hulp: ‘Anders hebben mensen honger aan het einde van de week’, Trouw, 17 March 2020, available at https://www.trouw.nl/binnenland/voedselbanken-vragen-hulp-anders-hebben-mensen-honger-aan-het-einde-van-de-week~b96c7f87/?fbclid=IwAR0esb7RmAW4TMb_NIOcD_c05Q4mD8Xq9yj7keKhm5NQbOcq1kQo77dN0Gg

[7] https://www.armoedecoalitie-utrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/oproep-beperk-financiele-gevolgen-corona-voor-kwetsbaren.pdf

[8] https://www.dunea.nl/algemeen/nieuws/2020/maatregelen-coronavirus

[9] https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-flexwerk/hoofdcategorieen/kenmerken-van-flexwerkers

[10] Rijksoverheid (2020), Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie, Rijksoverheid, 17 March 2020, available at https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

[11] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voor-het-eerst-een-doventolk-bij-een-belangrijke-persconferentie-het-gebaar-voor-hamsteren-moest-ik-wel-even-opzoeken~be0bdbcc/

[12] https://www.scp.nl/dsresource?objectid=c57dbca6-a007-49f6-944c-c471d93935d6&type=org

[13]https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR3kFk9wzHUJOscpQA5V8E64SUXq8mFjfrqj6eLj_GnKyRNw/viewform?fbclid=IwAR210saQnqH__kPHt930vKNJPJv4re0p0hFlTgRcNsHKEALPy_7yg8WbcJc

[14] http://www.ggznieuws.nl/home/zo-stel-je-je-kind-met-autisme-gerust-over-het-coronavirus/?utm_source=linkedin

[15] https://www.bd.nl/tilburg-e-o/toename-huiselijk-geweld-voorzien-sterk-huis-start-chatfunctie~a4f2889c/

[16] https://www.consultancy.nl/nieuws/amp/27961/vooral-vrouwen-houden-nederland-draaiende-tijdens-coronacrisis?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2_cBJge9oa0SXZb83WRbRgKZlUELjFfmb8dTJB136pT8aDDvrJEVADjK8

[17] https://www.ad.nl/politiek/geen-eindtoets-voor-groep-8-vanwege-corona~a3352b87/

[18] https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-policy-brief-2019-03-de-waarde-van-eindtoetsen_0.pdf

Actueel

Duizenden meldingen ‘Beter voorkomen dan Chinezen’ bij antidiscriminatievoorzieningen

Het jaarverslag 2019 is gepubliceerd en kunt u hier downloaden.

De antidiscriminatievoorzieningen, aangesloten bij de landelijke vereniging Discriminatie.nl, ontvingen ruim 3.000 meldingen over het lied ‘Beter voorkomen dan Chinezen’. Het lied waarin het coronavirus in een adem wordt genoemd met Chinese mensen en Chinees eten, werd vrijdag gedraaid door dj Lex Gaarthuis op Radio 10. Na het uitbreken van het coronavirus is de racistische bejegening van mensen met een Aziatisch uiterlijk toegenomen, is ook uit de meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen op te maken. Veel melders maken zich zorgen om hun kinderen die hiermee op school gepest worden. In hun ogen draagt het lied daaraan bij. Voorzitter Frederique Janss van Discriminatie.nl noemt het lied kwetsend en stigmatiserend. ‘We gaan een stevig gesprek voeren met Radio 10. Ook willen we dat het filmpje wordt verwijderd. Verschillende melders hebben aangifte gedaan bij de politie. Het is nu aan het OM om te bepalen of hier sprake is van discriminatoire groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie van of haat tegen Chinezen.’ Wie te maken krijgt met discriminatie vanwege het coronavirus kan dit melden op www.discriminatie.nl. Antidiscriminatievoorzieningen bieden melders kosteloos advies en ondersteuning bij eventuele vervolgstappen. Bij Art.1 Noord Oost Gelderland zijn 49 discriminatieklachten binnengekomen. Het betreft niet alleen het liedje, ook op straat of in het openbaar vervoer krijgen mensen, vaak in Nederland geboren met een Aziatisch uiterlijk, beledigende reacties. Alle melders ontvangen hierover nog persoonlijk bericht. Gezien het grote aantal meldingen in korte tijd kan het even duren voordat iedere melder van ons een bericht ontvangt. Let op: een klacht indienen bij een antidiscriminatievoorziening is niet hetzelfde als aangifte doen bij de politie. Woont u in Noord Oost Gelderland en wilt u meer informatie of een discriminatieklacht indienen, dan kan dat via 088 784 64 64 of info@art1no-gelderland.nl

Regenboogconferentie Tiel

Regenboogconferentie Tiel

Vandaag werd tijdens de 3e Regenboogconferentie in Tiel, een initiatief van Provincie Gelderland, het samenlevingsonderzoek van LHBTI’s gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: LHBTI’s en niet-LHBTI’s denken verschillend over de mate van veiligheid van die doelgroep in Gelderland. Het volledige onderzoeksrapport leest u hier:

Samenlevingsonderzoek-Oost-Nederland-acceptatie-LHBTI-ers-in-Gelderland-en-Overijssel

De Monitor Discriminatie 2018 Oost-Nederland’

In deze monitor leest u hoe vaak discriminatie werd gemeld in 2018 en op welke manier inwoners discriminatie ervoeren.

Hier vindt u de link:

Monitor Discriminatie 2018 Oost-Nederland en WGA

In de bijlagen onderaan dit document vindt u de cijfers per gemeente  van zowel aangiften en meldingen bij de de politie als van de meldingen bij Art. 1 NOG.

Nieuw logo ADV-Oost

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande uit de provincies Gelderland en Overijssel, telt vijf van deze organisaties, de antidiscriminatievoorzieningen of ADV’s. Deze vijf ADV’s werken al lange tijd samen op allerlei gebieden. We leren van elkaar, maken gebruik van elkaars producten en diensten en we trekken gezamenlijk op bij projecten die het werkgebied van de ADV overstijgen. Bijvoorbeeld bij een grootschalig onderzoek naar veiligheidsgevoel van LHBTI-ers in Oost-Nederland. Bij samenwerking hoort een gezamenlijk logo. Deze zal in het vervolg op alle gezamenlijke publicaties komen te staan.

8 januari 2019

De Nashville verklaring

Iedereen heeft het recht om veilig zichzelf te kunnen zijn. Er bestaan dan ook zorgen over de Nashville verklaring, die dit recht inperkt. Tegelijkertijd heeft iedereen in Nederland het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Wanneer dit echter tot gevolg heeft dat mensen worden uitgesloten op school of op de werkvloer omdat zij bijvoorbeeld LHBTI zijn, is dat verboden volgens de wet. De vinger moet aan de pols gehouden worden of de Nashville-verklaring leidt tot uitsluiting van mensen of groepen. Er is aangifte gedaan bij de politie en het Openbaar Ministerie heeft besloten om de verklaring te onderzoeken op strafbaarheid. Dat betekent dat de tekst beoordeeld wordt aan de hand van het discriminatie artikel in het Wetboek van Strafrecht.

Art. 1 NOG neemt discriminatieklachten in behandeling. Als u een klacht wilt indienen naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de Nashville verklaring, dan kunt u bij ons terecht. U kunt mailen naar info@art1no-gelderland.nl, u kunt bellen naar 088 784 64 64 of u kunt via de website van Art. 1 NOG een klachtenformulier invullen.

Nieuwsbrief RDO Oost-Nederland 2017

26 april 2018

Duizenden meldingen van discriminatie in beeld

Vandaag komt de rapportage uit over discriminatiemeldingen bij de politie en antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland over 2017. De cijfers zijn aangevuld met gegevens van het College voor de Rechten van de Mens en MiND, het meldpunt voor discriminatie op internet.

Op eenheidsniveau zijn in negen van de tien eenheden regionale rapportages opgesteld, met cijfers van ADV’s en politie naast elkaar gepresenteerd.

Minder meldingen bij politie, stabiel aantal bij ADV’s

Discriminatie is een maatschappelijk probleem dat op diverse terreinen in de samenleving voorkomt. Zo wordt dat ook ervaren door Nederlanders, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Er zijn verschillende instanties waar ervaren discriminatie gemeld kan worden. Ten opzichte van 2016 is er bij de politie een daling te zien, terwijl bij de ADV’s het aantal meldingen vrijwel gelijk bleef. Dat geldt ook voor MiND. Het College voor de Rechten van de Mens (College) ontving minder verzoeken om een oordeel.

De cijfers van gemelde discriminatie-incidenten luiden als volgt:

Politie: 3.499                 ADV’s: 4.691                MiND: 1.367                 College: 416

Meer geweld en bedreigingen

Bij bijna 1 op de 5 discriminatie-incidenten die de politie registreerde, was sprake van geweld. Ook bedreigingen met een discriminatie motief namen toe.

Bij de ADV’s gaat het in twee derde van het aantal meldingen om ongelijke behandeling.

Gronden

Om discriminatie (juridisch) aan te kunnen pakken, is het van belang dat er een grond of reden aan te wijzen is. De meeste meldingen gaan over herkomst, waaronder huidskleur of komaf. Al jaren is dit de meest genoemde grond.

In 2017 was er een opvallende stijging te zien van de gronden handicap en geslacht. Dit manifesteerde zich vooral bij de ADV’s en het College. Wat betreft handicap ging het vooral om (fysieke) toegankelijkheid en bij geslacht om zwangerschap. Een deel van de meldingen vanwege geslacht kwam van transgender personen.

Bij alle vier organisaties was er een daling te zien in het aantal incidenten op grond van moslimdiscriminatie. De meeste van die meldingen speelden zich af op de openbare weg, in de directe woonomgeving en op het terrein van media. De daling spreekt het gevoel van onveiligheid bij met name vrouwen met een hoofddoek tegen.

Terreinen

Bij de ADV’s werd de arbeidsmarkt het meest genoemd als terrein waarop het incident plaatsvond. Bij de politie is vooral discriminatie in de woonomgeving gemeld.

Samenwerking

De vier organisaties waar discriminatie gemeld kan worden brengen gezamenlijk hun cijfers uit, opdat een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt aan ervaren discriminatie door burgers in Nederland. De gebundelde rapportage maakt vergelijkingen mogelijk en biedt daardoor inzicht aan lokale en landelijke overheden.

Het Openbaar Ministerie, samenwerkingspartner in de strafrechtelijke aanpak van discriminatie, publiceert ook op 26 april haar rapport met gegevens over discriminatiezaken in 2017.

Het landelijk rapport wordt tegelijkertijd met een brief over de aanpak van discriminatie door het kabinet aan de Tweede Kamer gezonden. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maken de cijfers duidelijk dat aanpak van discriminatie blijvende en onverminderde aandacht verdient.

Voor de pers:

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Frederique Janss van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, de branchevereniging van ADV’s.

Telefoonnummer: 023-5315842 of 06-50608092

26 april 2018 – Meer dan 1600 meldingen van discriminatie in Gelderland en Overijssel

Afgelopen jaar zijn er in totaal 1629 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de politie en meldpunten in Gelderland en Overijssel. Het gaat om incidenten waar burgers zich beledigd, buitengesloten of gediscrimineerd voelden. Bij de politie worden vaker incidenten gemeld waarbij geweld of bedreigingen een rol spelen. Bij de meldpunten komen veel meldingen binnen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld van werknemers die geweigerd zijn voor een opleiding, omdat ze te oud zijn. Maar ook jongeren hebben te maken met discriminatie.

“Ik fietste naar werk en jongens riepen ‘vieze aap, ga terug naar het oerwoud, we moeten hier geen zwarte. Wat heb ik ze aangedaan? Ze gingen niet weg en ze volgden mij de hele weg naar m’n werk’, meldde Job (17 jaar). Het is een van de schrijnende voorbeelden van discriminatie. In de Monitor discriminatie en cijfers gemeenten 2017 Oost-Nederland leest u meer over het aantal meldingen van discriminatie.

Het is dit jaar voor het eerst dat de cijfers op deze manier gepubliceerd worden. De politie heeft haar registratiemethode aangepast, waardoor de cijfers niet vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Voor de politie en meldpunten is discriminatie belangrijk, omdat het een diepe impact op slachtoffers kan hebben. Zeker als discriminatie gepaard gaat met geweld of bedreiging. De politie doet dan strafrechtelijk onderzoek om daders op te sporen. Bij meldingen waar strafrechtelijk onderzoek niet mogelijk is, kan de politie slachtoffers doorverwijzen naar een meldpunt discriminatie. Meldpunten voeren de wettelijke taken uit voor gemeenten op het gebied van bestrijding van discriminatie, zoals bijstand, bemiddeling en registratie van discriminatie incidenten.

Discriminatie is het in gelijke gevallen anders behandelen van mensen in vergelijking met anderen op basis van kenmerken die er in een specifieke situatie niet toe doen. Kenmerken zoals herkomst, huidskleur, nationaliteit, seksuele gerichtheid, geslacht, geloofs- of politieke overtuiging, handicap of leeftijd.

21 maart 2018 – gemeente Apeldoorn neemt stoeptegel in ontvangst

Jan Stuart van gemeente Apeldoorn ontving vanmiddag de derde stoeptegel. Margien de Vries van GroenLinks en Esref Ocal van de PvdA waren erbij. “Een steengoede actie.”

21 maart 2018 – Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Gelijkheid begint aan de voordeur!

Naast Stimenz kan nu ook gemeente Harderwijk de grondwet in de grond leggen #stoeptegelactie #gelijkheidsbeginsel

15 maart 2018 – Stimenz legt de Grondwet in de grond

Vanwege de week van zorg en welzijn en in aanloop naar 21 maart, het eerste exemplaar van de #stoeptegelactie van #Art1NOG in de grond @Stimenz onder het motto: #Gelijkheid begint bij de voordeur!
#WZW2018 #gelijkheidsbeginsel #dag tegen #racisme #discriminatie

NOS

Uitzendbureaus: liever geen Turken of Marokkanen in callcenter? Dat kan!

Bijna de helft van 78 willekeurig gebelde uitzendbureaus werkt mee aan discriminatie op afkomst. Dat meldt consumentenprogramma Radar.

lees hier meer

Landelijke campagne

voor social post alleen naam

Woensdag 2 september is de landelijke campagne ‘Zet een streep door Discriminatie’ van start gegaan. Om 16.30 lanceerde minister Plasterk aan de Hofvijver deze campagne.

Doe ook mee en download je eigen streep via toolkit.discriminatie.nlMonitor Discriminatie 2018 Oost-Nederland en WGA