Onderzoek

Institutioneel racisme bij de gemeente als werkgever

Kwalitatief onderzoek naar racisme onder gemeenteambtenaren van zes gemeenten

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) wil een fundamentele bijdrage leveren aan een pluriforme samenleving door middel van het delen van kennis. Ze onderzoeken relevante vragen, signalen en meningen over discriminatie. Onlangs publiceerde KIS een onderzoek naar institutioneel racisme bij de gemeente als werkgever. Daarvoor verrichtten zij twee jaar lang onderzoek bij zes (zeer verschillende) gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat er signalen zijn van institutioneel racisme op de werkvloer. Ook de processen en regels binnen de organisaties lijken dit racisme niet te corrigeren, maar eerder in stand te houden.

Wil je het volledige artikel lezen en het rapport downloaden? Via hun website deelt KIS het rapport en de samenvatting gratis met geïnteresseerden.

Bron: kis.nl