Voor professionals

Samen bereiken we meer

Discriminatie voorkomen we samen

De kennis die Art.1 NOG in de loop der jaren heeft verzameld, kan organisaties helpen bij het oplossen van vraagstukken rondom deze thema’s. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld inclusie en diversiteit. Naar aanleiding van casuïstiek kan er ook geleerd worden van incidenten uit het verleden. Door samenwerking is het mogelijk problemen op een breder maatschappelijk niveau te bekijken. Cultuur- en gedragsveranderingen kunnen dan worden ingezet.

Verder lezen  

Advies en ondersteuning binnen jouw organisatie

Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) is het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Wij geven educatie, consultatie, voorlichting, preventie en beleidsadvies in Noord Oost-Gelderland. Hierbij kunt u denken aan: vraagstukken m.b.t. discriminatie, diversiteit en inclusie. Dat doen wij onder meer bij onderwijsinstellingen, gemeenten, etnische platforms, samenwerkingsverbanden, bedrijven en cliëntenraden. Onze op preventie gerichte workshops en trainingen maken wij geheel op maat. Daarbij betrekken wij de (lokale) actualiteiten.
Kortom; wij gaan graag in gesprek.

Wij bieden professionals

  • Voorlichting om het inzicht in en de bewustwording over discriminatie te vergroten
  • Handvaten om sensitiever te handelen binnen uw organisatie of bedrijf
  • Ondersteuning bij signalen van discriminatie bij gemeenten/netwerkpartners
  • Advies over maatregelen of mogelijke acties tegen discriminatie
  • Deskundigheidsbevorderingen geven “Het Herkennen en Erkennen van discriminatie”
  • Voorlichting geven op scholen
  • Advies en ondersteuning bij alle vraagstukken m.b.t. discriminatie, diversiteit en inclusie voor het hele maatschappelijke werkveld
  • Dialoogsessies organiseren in samenwerking met lokale partners