Nieuws

Er gaat een kindvriendelijk discriminatie meldpunt komen!

Overal in Nederland kun je bij meldpunten terecht als je gediscrimineerd wordt of als je dit ziet gebeuren. We noemen deze meldpunten antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). Iedereen kan bij ons terecht, ook kinderen. Maar we merken dat kinderen en jongeren hier weinig gebruik van maken.

Voldoen aan verplichtingen VN-Kinderrechtenverdrag

Vanuit het Kinderrechten comité is er op gewezen dat er kindvriendelijke meldpunten moeten bestaan, waar kinderen hun discriminatie ervaringen kunnen melden. Alleen dan kan Nederland voldoen aan de verplichtingen vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag. Na gesprekken met organisaties , zoals de kinderombudsman, de kindertelefoon is gebleken dat er op dit moment geen kindvriendelijke meldpunten bestaan waar kinderen hun discriminatie ervaring kunnen melden.

Samen met kinderen onderzocht

Wij vinden het erg belangrijk dat zo’n kindvriendelijk meldpunt er in de toekomst wel gaat komen. Daarom zijn wij medio april 2023 in samenwerking met het Meldpunt Deventer een onderzoek gestart naar wat er nodig is om onze bestaande discriminatiemeldpunten kindvriendelijk te maken. Zo zijn er literatuurstudies gedaan en zijn diverse onderzoeken bekeken. Ook zijn juridische aspecten onderzocht, zoals de privacy wetgeving en overige wettelijke bescherming van kinderen.

Verder hebben we kinderen betrokken om samen met hun te onderzoeken hoe wij het bestaande discriminatiemeldpunt kindvriendelijk kunnen maken. In dat kader is er in november 2023 door hons en Meldpunt discriminatie Drenthe met 57 kinderen gesproken uit de regio in de leeftijd 10 t/m 23 jaar. Zo zijn er vragen gesteld zoals: Vinden jullie het belangrijk dat er een kindvriendelijk meldpunt komt? Hoe moet een meldpunt voor jullie uitzien? Wanneer zou jij een melding maken? Zou jij met iemand willen praten als je discriminatie meemaakt?

Een grote betrokkenheid bij het onderwerp

We hebben door hetgeen de kinderen hebben ingebracht mooie informatie opgehaald, hoe wij het huidige meldpunt kindvriendelijk kunnen maken. Zo hebben we geleerd dat kinderen een grote betrokkenheid hebben bij het onderwerp ‘discriminatie’, waarbij zij een sterke link leggen naar pesten. Veel kinderen en jongeren ervaren pesterijen op school en online. Kinderen weten vaak niet of het pesten of discriminatie is, en hebben daar vragen over.  De voor ons bekende vragen en knelpunten komen aardig overeen met dat wat de kinderen verteld hebben. Veel kinderen zijn (nog) niet bekend met het meldpunt, maar willen graag betrokken zijn bij verdere uitwerking!

Degelijke opleiding voor klachtenconsulenten

Naast het onderzoek wat kinderen zelf denken nodig hebben, is er ook onderzocht wat er nodig is voor de klachtenconsulenten om hun werk op een kindvriendelijke manier uit te voeren. Hiervoor zijn meerdere opleidingsinstituten benaderd om te voorzien in een degelijk opleiding voor de klachtenconsulenten. Zo kunnen we borgen dat gevallen van discriminatie van kinderen worden onderzocht door gespecialiseerde klachtenbehandelaars.

Landelijke dekking

Eind november 2023 heeft Discriminatie.nl, de vertegenwoordiging van de gezamenlijke ADV’s in Nederland per 1 januari 2024, besloten invulling te geven aan het advies van het kinderrechtencomité van de VN. Besloten is dat de ADV’s uitvoering gaan geven aan het kindvriendelijke discriminatie meldpunt. Hiervoor is gekozen omdat de ADV’s specifieke expertise ten aanzien van discriminatie hebben, beschikken over een goed werkend registratiesysteem en nagenoeg landelijke dekking hebben.

Samenwerkingen met ervaren partijen

Dit initiatief wordt ondertussen ondersteund door het ministerie van BZK, de NCDR en de kinderombudsman. Om het meldpunt kindvriendelijk te maken, wordt samenwerking gezocht met o.a de kindertelefoon en het onderwijsveld (wet vrij en veilig onderwijs) omdat zij ervaring hebben met laagdrempelige toegankelijkheid voor kinderen. Wij hopen dat er medio september er protocol klaar ligt zodat we zo snel mogelijk kunnen gaan beginnen met het kindvriendelijk maken van het meldpunt. Zo kunnen we discriminatie van kinderen in de toekomst effectief en kindvriendelijk aanpakken.