Onderzoek

De maatschappelijke positie van Sinti en Roma in Nederland

Nieuw rapport en infographic over de positie van Sinti en Roma

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke positie van Sinti en Roma in Nederland. Daaruit blijkt dat de sociale inclusie van Sinti en Roma nog altijd achtergesteld is. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. In hun publicatie gaan zij in op de huidige situatie van Sinti en Roma op verschillende leefgebieden. Daarnaast geven zij een beknopt overzicht van relevant nationaal en internationaal beleid. De publicatie en infographic zijn gratis te downloaden via hun website.

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) wil een fundamentele bijdrage leveren aan een pluriforme samenleving door middel van het delen van kennis. Ze onderzoeken relevante vragen, signalen en meningen over discriminatie. Alle informatie wordt gratis gedeeld met geïnteresseerden.

Bron: kis.nl